DREVO - RIEŠENIE, KTORÉ BERIE OHLAD NA NAŠU PLANETU

 

Kvalita života našich detí v budúcnosti závisí od nášho správania sa v súčasnosti. Preto je dôležité vyvíjať a používať energie, ktoré chránia životné prostredie, ako napríklad drevo, a ktoré ponúkajú ekologické a obnoviteľné riešenie.

 

DREVO, ČISTÁ ENERGIA
 

Systémy vykurovania - drevo

 

Pri spaľovaní dreva sa uvoľňuje CO2: oxid uhličitý
1. Vplyvom slnka stromy znova absorbujú tento oxid uhličitý 
2. ktorý sa nachádza v dreve 
3. Ide o prirodzený cyklus, ktorý trvá niekoľko miliónov rokov. Bez ohľadu na to, či sa drevo spáli alebo rozloží prirodzeným spôsobom 
4. Vzhľadom k tomu je drevo obnoviteľnou energiou, ktorá prostredie neznečisťuje.

Systémy vykurovania - drevo
 

VYKURUJTE A ŠETRITE!

 

Drevom môžete dosiahnuť kvalitné, pohodlné a úsporné vykurovanie! V súčasnosti je drevo najlacnejšou energiou na trhu, pričom sa zvyšuje aj pomer výkonnosť/veľmi rentabilná cena. A keďže prístroje spoločnosti SUPRA sú navrhované tak, aby poskytovali presné množstvo tepla, spotrebujete iba toľko, koľko potrebujete. Ideálny spôsob šetrenia!

 

MNOŽSTVO DREVA SPOTREBOVANÉHO ZA JEDNU HODINU K VYPRODUKOVANIU 10 kW

  • 20 kg dreva pri otvorenom ohnisku. Účinnosť 10 %.
  • 9 kg dreva pri otvorenom ohnisku s rekuperátorom. Účinnosť 25 %.
  • 5 kg dreva v malo výkonnom prístroji. Účinnosť 50 %.
  • 3 kg dreva v prístroji SUPRA. Účinnosť 75 %.(je nevyhnutné, aby sa spaľovalo dobre vyschnuté drevo.)

 

Systémy vytápění dřevem
 

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE DREVA?

 

Odporúčané drevo
HRAB 100
DUB 99
JASEŇ 92
JAVOR 91
BREZA 89
BREST 84
BUK 80
Nedporúčané drevo
VŔBA 71
BOROVICA 70
JELŠA 67
ČERVENÝ SMREK 66
OSIKA 65
LIPA 57
TOPOĽ 50
 

Kvôli optimálnemu spaľovaniu a účinnosti prístroja používajte palivové drevo (s hodnotami, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 100 do 80). Vo vyššie uvedenej nomenklatúre poznámka 100 zodpovedá drevu, ktorá dodáva najviac tepla na dm3, a 50 tomu, ktoré dodáva iba polovicu tepla.

Podľa možnosti spaľujte drevo, ktoré schlo 18 až 24 mesiacov na suchom a dobre vetranom mieste. Čerstvo narezané drevo obsahuje 75 % vody. Bude zle horieť a poškodí inštaláciu, pretože sa budú tvoriť nánosy sadze a budú sa uvoľňovať znečisťujúce látky.

 

Systémy vykurovania - drevo