Dohoda

 


 


Orientácia na zákazníka je v našej spoločnosti prioritnou záležitosťou v práci každého zamestnanca, čo je podporené zvyšovaním odbornosti, uplatňovaním etiky a zásad manažérstva kvality a správnych spôsobov komunikácie.


Snahou je zabezpečiť maximálne korektné vzťahy s Vami, našimi zákazníkmi a tvorbou jasných pravidiel podporených serióznymi zmluvnými vzťahmi. Samozrejmosťou je dodržiavanie zmluvných dohôd a termínov.

Štandardnou súčasťou realizácie diel je kompletná dokumentácia k zrealizovanému dielu, ktorá obsahuje:
 
  • projekt diela
  • technická správa
  • záznam o odovzdaní diela – preberací protokol
  • záznam o poučení a podmienkach používania
  • návod na obsluhu
  • záručné podmienky
 
Chceme byť Vašim partnerom, ktorému môžete plne dôverovať a na ktorého sa môžete plne spoľahnúť.